Sprawozdanie Finansowe Agencji Rezerw Materiałowych za rok obrotowy 2016

07 Jul 2017, 10:26

Dokument Adobe Acrobat Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (rozmiar: 721,14 kB)

Dokument Adobe Acrobat Bilans (rozmiar: 262,1 kB)

Dokument Adobe Acrobat Rachunek zysków i strat (rozmiar: 127,57 kB)

Dokument Adobe Acrobat Zestawienie zmian w funduszu własnym (rozmiar: 155,52 kB)

Dokument Adobe Acrobat Rachunek przepływów pieniężnych (rozmiar: 127,45 kB)

Dokument Adobe Acrobat Opinia biegłego rewidenta (rozmiar: 135,8 kB)

Dokument Adobe Acrobat Pismo z Ministerstwa Energii dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego (rozmiar: 48,28 kB)

Dokument Adobe Acrobat Informacja ARM o przeznaczeniu wyniku finansowego (rozmiar: 44,75 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Danuta Górska (06.07.2017)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (07.07.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (07.07.2017)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza