Sprawozdanie Finansowe Agencji Rezerw Materiałowych za rok obrotowy 2017

12 Jun 2018, 11:06

Dokument Adobe Acrobat Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (rozmiar: 769.43 kB)

Dokument Adobe Acrobat Bilans (rozmiar: 317.01 kB)

Dokument Adobe Acrobat Rachunek zysków i strat (rozmiar: 143.25 kB)

Dokument Adobe Acrobat Zestawienie zmian w funduszu własnym (rozmiar: 150.58 kB)

Dokument Adobe Acrobat Rachunek przepływów pieniężnych (rozmiar: 125.91 kB)

Dokument Adobe Acrobat Opinia biegłego rewidenta (rozmiar: 219.06 kB)

Dokument Adobe Acrobat Pismo z Ministerstwa Energii dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego (rozmiar: 61.85 kB)

Dokument Adobe Acrobat Informacja ARM o przeznaczeniu wyniku finansowego (rozmiar: 51.05 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Danuta Górska (12.06.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (12.06.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (12.06.2018)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza