Sprawozdanie Finansowe Agencji Rezerw Materiałowych za rok obrotowy 2018

25 Jun 2019, 07:59

Dokument Adobe Acrobat Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (rozmiar: 449.19 kB)

Dokument Adobe Acrobat Bilans (rozmiar: 376.82 kB)

Dokument Adobe Acrobat Rachunek zysków i strat (rozmiar: 338.02 kB)

Dokument Adobe Acrobat Zestawienie zmian w funduszu własnym (rozmiar: 446.87 kB)

Dokument Adobe Acrobat Rachunek przepływów pieniężnych (rozmiar: 317.61 kB)

Dokument Adobe Acrobat Sprawozdanie biegłego rewidenta (rozmiar: 3.4 MB)

Dokument Adobe Acrobat Pismo z Ministerstwa Energii dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego (rozmiar: 490.84 kB)

Dokument Adobe Acrobat Informacja ARM o przeznaczeniu wyniku finansowego (rozmiar: 498.79 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Danuta Górska (21.06.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (25.06.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (25.06.2019)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza