Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej lub wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej RARS

24 Feb 2021, 08:00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

Administrator informuje, że:

  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Warszawie możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@rars.gov.pl.
  2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej lub realizacji złożonego wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Warszawie oraz osoby uprawnione z mocy prawa.
  4. Odbiorcami udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do tego z mocy prawa.
  5. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Po zakończeniu procesu dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa lub wewnętrznych procedurach Agencji.
  6. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 6 możliwa jest za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Agencji. Dane do kontaktu jak w punkcie 1.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
  10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Urszula Obrębska (23.02.2021)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (09.08.2019)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (24.02.2021)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza