Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Agencji Rezerw Materiałowych w 2010 r.

17 listopada 2014

 1. Kontrola wykonania planów - finansowego, rzeczowego rezerw państwowych i rzeczowo-finansowego zapasów państwowych w 2009 r.

  Protokół z kontroli
  (rozmiar: 5,42 MB)

  Wystąpienie pokontrolne
  (rozmiar: 1,11 MB)

  Uchwała dot. zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego oraz postanowienia Prezesa NIK
  (rozmiar: 1,24 MB)

  Pismo przewodnie oraz wystąpienie pokontrolne - tekst ujednolicony
  (rozmiar: 892,94 kB)

 2. Kontrola ogólna archiwum zakładowego

  Protokół z kontroli
  (rozmiar: 1,05 MB)

  Pismo do protokołu kontroli
  (rozmiar: 539,49 kB)
 3. Kontrola realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy

  Notka urzędowa z kontroli 
  (rozmiar: 353,53 kB)

 4. Kontrola w zakresie realizacji przez wybrane podmioty publiczne zadań w zakresie komunikacji elektronicznej oraz prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej

  Protokół z kontroli (1 z 2 części)
  (rozmiar: 6,37 MB)

  Protokół z kontroli (2 z 2 części)
  (rozmiar: 972,94 kB)

  Wystąpienie pokontrolne
  (rozmiar: 966,11 kB)
Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Stworzony przez: Grzegorz Adamczewski, 15 marca 2011 00:00
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska, 15 marca 2011 13:43
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska, 17 listopada 2014 11:47
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza