Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARM 2018 roku

19 lipca 2019

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARM w 2018 roku:

 1. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 8-9.01.2018 r.
 2. Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu przeprowadził kontrolę w zakresie składowania produktów pochodzenia zwierzęcego. Kontrola została przeprowadzona w dniu 23.01.2018 r.
 3. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 5 i 9.02.2018 r.
 4. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 16.03.2018 r.
 5. Sądeckie Wodociągi Spółka z o.o. w Nowym Sączu przeprowadziły kontrolę kanalizacji sanitarnej wraz z wodami opadowymi. Kontrola została przeprowadzona w dniu 16.03.2018 r.
 6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu pobrał próbki wody. Pobór został przeprowadzony 19.03.2018 r.
 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Sokołowie Podlaskim przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 16.05.2018 r.
 8. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Giżycku przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 16.05.2018 r.
 9. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu przeprowadziła kontrolę dot. oceny stanu sanitarno-higienicznego bazy noclegowej. Kontrola została przeprowadzona w dniu 25.04.2018 r.
 10. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim przeprowadziła kontrolę sanitarną w przedmiocie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno-zdrowotne w środowisku pracy. Kontrola została przeprowadzona w dniach 22-24.05.2018 r.
 11. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Szczecinie przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 24.05.2018 r.
 12. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie przeprowadził kontrolę Interwencyjnego zakupu i sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku. Kontrola została przeprowadzona w dniach 04.04-28.05.2018.
 13. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 25.04.2018 r.
 14. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Lublinie przeprowadziło kontrolę  gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 10.05-28.06.2018 r.
 15. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów pracy, w tym BHP. Kontrola została przeprowadzona w dniach 18.05-17.06.2018 r.
 16. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 11-12.06.2018 r.
 17. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Ostrołęce przeprowadziło kontrolę  gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 13-15.06.2018 r.
 18. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 19-20.06.2018 r.
 19. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Giżycku przeprowadziło kontrolę  gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 29.06.2018 r.
 20. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu przeprowadził kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 02.07.2018 r.
 21. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 3-4.07.2018 r.
 22. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 02.08.2018 r.
 23. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Giżycku przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 11.07.-09.08.2018 r.
 24. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 20-21.08.2018 r.
 25. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Lublinie przeprowadziło kontrolę  gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 22.08.2018 r.
 26. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 20-31.08.2018 r.
 27. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 10.08.2018 r.
 28. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Sokołowie Podlaskim przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 10.09.2018 r.
 29. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie przeprowadził kontrolę podstawową w zakresie stanu sanitarno-technicznego bazy noclegowej. Kontrola została przeprowadzona w dniu 25.09.2018 r.
 30. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Ostrołęce przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 23.07-11.08.2018 r.
 31. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie przeprowadził kontrole dotyczącą zatwierdzenia zakładu oraz wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Kontrola została przeprowadzona w dniu 01.10.2018 r.
 32. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku przeprowadził kontrolę przestrzegania przepisów prawa żywnościowego podczas przechowywania żywności. Kontrola została przeprowadzona w dniu 05.10.2018 r.
 33. Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniu 11.10.2018 r.
 34. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 11.10.2018 r.
 35. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 24.10.2018 r.
 36. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim przeprowadziło kontrolę  gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 22.10.2018 r.
 37. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach przeprowadziło kontrolę  gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 17.10.2018 r.
 38. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach przeprowadziło kontrolę  gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 13.04. – 23.10.2018 r.
 39. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach przeprowadziło kontrolę  gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 08.09. – 23.10.2018 r.
 40. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Ostrołęce przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 22.10 – 07.11.2018 r.
 41. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 06.11.2018 r.
 42. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 06.11.2018 r.
 43. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lubinie przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 21.11.2018 r.
 44. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu pobrał próbki wody. Pobór został przeprowadzony 06.11.2018 r.
 45. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu przeprowadził kontrolę sanitarną kompleksową spełniania wymagań higienicznych i zdrowotnych zakładu obrotu żywnością. Kontrola przeprowadzona w dniu 06.11.2018 r.
 46. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniu 13.11.2018 r.
 47. Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubartowie przeprowadził kontrolę działalności magazynowania produktów pochodzenia zwierzęcego przechowywanych w magazynach ARM. Kontrola została przeprowadzona w dniu 21.11.2018 r.
 48. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 30.11.2018 r.
 49. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie przeprowadził kontrolę użytkowanego obiektu budowlanego. Kontrola została przeprowadzona w dniu 18.12.2018 r.
 50. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 11-12.12.2018 r.
 51. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach przeprowadziło kontrolę  gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 04.12.2018–29.01.2019 r.
Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Stworzony przez: Tomasz Pośnik, 06 listopada 2018 00:00
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska, 05 lutego 2018 08:22
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska, 19 lipca 2019 08:49
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza