Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARM w 2019 roku:

02 stycznia 2020

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARM w 2019 roku:

 1. Ministerstwo Energii przeprowadziło kontrolę dotyczącą wykonania przez ARM wybranych zadań określonych w art. 27 ustawy o rezerwach strategicznych w 2017 roku oraz bezpieczeństwo teleinformatyczne Agencji. Kontrola została przeprowadzona w dniach 12.12.2018–29.03.2019 r.
 2. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 21–25.01.2019 r.
 3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim przeprowadził kontrolę w zakresie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 22.01.2019 r.
 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie przeprowadził kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie obrotu żywnością. Kontrola została przeprowadzona w dniu 14.02.2019 r.
 5. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Łodzi przeprowadził kontrolę spełnienia warunków autoryzacji magazynu. Kontrola została przeprowadzona w dniu 07.03.2019 r.
 6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu pobrał próbki wody. Pobór został przeprowadzony w dniu 19.03.2019 r.
 7. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 20.03.2019 r .
 8. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu państwa i związanym z nią wykorzystaniem dotacji budżetowych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 11.02–29.03.2019 r.
 9. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu przeprowadziła kontrolę sprawdzającą wykonanie zaleceń. Kontrola została przeprowadzona w dniu 24.04.2019 r.
 10. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu przeprowadziła kontrolę stanu sanitarnego-higienicznego bazy noclegowej. Kontrola została przeprowadzona w dniu 24.04.2019 r.
 11. Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Krakowie przeprowadziło czynności analityczno-informacyjne dotyczące zamówień publicznych realizowanych w Składnicy. Kontrola została przeprowadzona w dniu 25.04.2019 r.
 12. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy przeprowadził kontrolę stanu sanitarnego w oparciu o arkusz oceny zakładu. Kontrola została przeprowadzona w dniu 13.05.2019 r.
 13. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej przeprowadziła kontrolę przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych stacji uzdatniania wody. Kontrola została przeprowadzona w dniu 21.05.2019 r.
 14. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne przy świadczeniu usług hotelarskich. Kontrola została przeprowadzona w dniu 7.06.2019 r.
 15. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu przeprowadził kontrolę obiektów w użytkowaniu. Kontrola została przeprowadzona w dniu 11.06.2019 r.
 16. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu przeprowadził kontrolę dotyczącą oceny stanu sanitarnego zakładu obrotu żywnością. Kontrola została przeprowadzona w dniu 12.07.2019 r.
 17. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu przeprowadził kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 17.07.2019 r.
 18. Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 23.07.2019 r.
 19. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie przeprowadziła kontrolę prawnej ochrony pracy. Kontrola została przeprowadzona w dniach 27.06–17.07.2019 r.
 20. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej przeprowadził kontrolę kompleksową zakładu w zakresie bezpieczeństwa żywności. Kontrola została przeprowadzona w dniu 30.09.2019 r.
 21. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie przeprowadziła kontrolę prawnej ochrony pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy. Kontrola została przeprowadzona w dniach 08–30.10.2019 r.
 22. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie przeprowadził kontrolę dotyczącą oceny stanu sanitarno-higienicznego. Kontrola została przeprowadzona w dniu 24.10.2019 r.
 23. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach przeprowadził kontrolę dotyczącą oceny stanu sanitarnego zakładu obrotu żywnością. Kontrola została przeprowadzona w dniu 04.11.2019 r.
 24. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku przeprowadziła kontrolę dotyczącą przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 15–22.11.2019 r.
 25. Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubartowie przeprowadził kontrolę dotyczącą magazynowania produktów pochodzenia zwierzęcego. Kontrola została przeprowadzona w dniu 29.11.2019 r.
 26. Archiwum Akt Nowych w Warszawie przeprowadziło kontrolę przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Kontrola została przeprowadzona w dniach 26-28.11.2019 r.
 27. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach przeprowadził kontrolę magazynowania produktów pochodzenia zwierzęcego. Kontrola została przeprowadzona w dniach 29.11- 6.12.2019 r.
 28. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów prawa, w tym BHP. Kontrola została przeprowadzona w dniach 3-10.12.2019 r.
 29. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach przeprowadził kontrolę stanu sanitarnego zakładu obrotu żywnością. Kontrola została przeprowadzona w dniu 12.12.2019 r.
 30. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów prawa, w tym BHP. Kontrola została przeprowadzona w dniach 9-16.12.2019 r.
Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Stworzony przez: Tomasz Pośnik, 04 lutego 2019 00:00
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska, 04 lutego 2019 11:27
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska, 02 stycznia 2020 09:57
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza