Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARM 2016

19 Jul 2019, 12:07

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARM w 2016 roku:

 1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 22.03.2016 r.
 2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadził kontrolę obiektów w użytkowaniu. Kontrola została przeprowadzona w dniu 01.04.2016 r.
 3. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 05 – 13.05.2016 r.
 4. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 10 – 13.05.2016 r.
 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu przeprowadził kontrolę dotyczącą oceny stanu sanitarnego zakładu obrotu żywnością. Kontrola została przeprowadzona w dniu 10.05.2016 r.
 6. Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniu 13.05.2016 r.
 7. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 06.06.2016 r.
 8. Ministerstwo Energii przeprowadziło kontrolę prawidłowości wykonania przez ARM wybranych zadań określonych w art. 27 ustawy o rezerwach strategicznych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 23.05. – 07.06.2016 r.
 9. Archiwum Akt Nowych przeprowadziło kontrolę przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Kontrola została przeprowadzona w dniach 06 – 21.06.2016 r.
 10. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 11 – 13.07.2016 r.
 11. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę dot. zarządzania zapasami ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego. Kontrola została przeprowadzona w dniach 05.05. – 08.07.2016 r. (Dokument Adobe Acrobat wystapienie pokontrolne (rozmiar: 273,06 kB))
 12. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 05 – 06.09.2016 r.
 13. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach przeprowadził kontrolę w celu uzyskania decyzji o zatwierdzeniu zakładu i wpis do rejestru. Kontrola została przeprowadzona w dniu 08.09.2016 r.
 14. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 12 – 16.09.2016 r.
 15. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola został przeprowadzona w dniach 07 – 10.11.2016 r.
 16. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 07 – 09.11.2016 r.
 17. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubartowie przeprowadził kontrolę działalności magazynowania produktów pochodzenia zwierzęcego. Kontrola została przeprowadzona w dniu 24.11.2016 r.
 18. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 05 – 06.12.2016 r.
 19. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 05 – 07.12.2016 r.
 20. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lubartowie przeprowadził kontrolę obiektów w użytkowaniu. Kontrola została przeprowadzona w dniu 20.12.2016 r.
Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Tomasz Pośnik (02.01.2017)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (01.04.2016)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (19.07.2019)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza