[Archiwum] Świadczenie usług telekomunikacyjnych Wirtualnych Sieci Prywatnych (MPLS VPN) i usługi jakości (SLA) w Centrali i 13 jednostkach ARM – znak sprawy: BZ.261.68.2020

09 Nov 2020, 12:22

Ogłoszenie o zamówieniu:

ogloszenie o zamowieniu 389.26 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

specyfikacja istotnych warunkow zamowienia 388.5 kB

zalacznik nr 6 do siwz ipu 94.11 kB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

ogloszenie o zmianie ogloszenia 198.64 kB

Zmiana treści SIWZ:

zmiana tresci siwz 315.95 kB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.10.2020 r.:

zmiana ogloszenia o zamowieniu 197.36 kB

Wjaśnienia treści SIWZ z dnia 26.10.2020 r.:

wyjasnienia tresci siwz.pdf 804.38 kB

wykaz osob do kontaktu 21 kB

umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 20.7 kB

Zauktualizowany formularz ofertowy:

formularz ofertowy nowy 87 kB

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 30.10.2020 r.:

wyjasnienia tresci siwz z dnia 30.10.2020 49.25kB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.11.2020r.

zmiana ogloszenia o zamowieniu 02.11.2020 198.65 kB

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 02.11.2020 r.:

wyjasnienia tresci siwz z dnia 02.11.2020 47.64 kB

Informacja o unieważnieniu postępowania:

informacja o uniewaznieniu 69.33 kB

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Monika Stefaniak (14.10.2020)
Ostatnia publikacja: Monika Stefaniak (09.11.2020)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza