Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARM w 2012

17 września 2015

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARM w 2012 roku:

 1. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wykonania przez ARM w 2011 r. planów: finansowego i rzeczowego rezerw strategicznych oraz zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 12.01. – 03.04.2012 r. (protokół z kontroli (Dokument Adobe Acrobat 1 część (rozmiar: 22.92 MB), Dokument Adobe Acrobat 2 część (rozmiar: 22.49 MB)) + Dokument Adobe Acrobat wystąpienie pokontrolne (rozmiar: 1.38 MB)).
 2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów p.poż., kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji nr 12/11 z dnia 25.03.2011 r. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. Kontrola została przeprowadzona w dniu 20.02.2012 r.
 3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łobzie przeprowadził kontrolę obiektu magazynu T-1, T-2, T-3. Kontrola została przeprowadzona w dniu 23.02.2012 r.
 4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 14.03.2012 r.
 5. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie przeprowadził kontrolę prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa z tytułu VAT za miesiąc grudzień 2011 – kontrola związana z wykazaniem kwoty zwrotu VAT oraz prawidłowość ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 19.03. – 02.04.2012 r. (Dokument Adobe Acrobat protokół z kontroli (rozmiar: 17.36 MB)).
 6. Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło przegląd dokumentów związanych z gospodarowaniem przez ARM rezerwami strategicznymi – czynności analityczno– informacyjne. Przegląd został przeprowadzony w dniach 24.04. – 27.12.2012 r.
 7. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w budynkach ośrodka wypoczynkowego. Kontrola została przeprowadzona w dniu 14.05.2012 r.
 8. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 22.05. – 25.05.2012 r.
 9. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu przeprowadził kontrolę warunków sanitarnych i obowiązujących przepisów żywienia. Kontrola została przeprowadzona w dniu 26.06.2012 r.
 10. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu przeprowadził kontrolę stanu sanitarno–porządkowego i technicznego pomieszczeń obiektu. Kontrola została przeprowadzona w dniu 18.07.2012 r.
 11. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ochrona informacji niejawnych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 21.08.2012 r.
 12. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 06.08. – 14.08.2012 r.
 13. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 22.08. – 31.08.2012 r.
 14. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 01.10. – 10.10.2012 r.
 15. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 15.10. – 19.10.2012 r.
 16. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Konsultacje związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym. Konsultacje przeprowadzone w dniu 07.11.2012 r.
 17. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniu 22.11.2012 r.
 18. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie przeprowadził kontrolę: prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 26.11. – 11.12.2012 r.
 19. Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło kontrolę rozporządzania przez ARM mieniem publicznym w tym tworzenia, przechowywania, udostępniania, likwidacji wybranych rezerw strategicznych oraz określonych przepisami prawa procedur zakupu, integracji i wdrożenia systemu informatycznego klasy ARP. Kontrola została przeprowadzona w dniach 28.11.2012 r. – 28.08.2013 r.

 

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska, 23 kwietnia 2012 11:19
Ostatnia publikacja: Aleksandra Bębenista-Masztalerz, 17 września 2015 11:58
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Archiwum

Ilość dokumentów w archiwum: 2

Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza