Kontrole zewnętrzne

07 Mar 2024, 07:52

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

 

2023

  1. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w zakresie Pokrycia krajowego zapotrzebowania na surowce energetyczne. Kontrola została przeprowadzona w dniach 21.11.2022 – 02.06.2023 r.
  2. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie przeprowadziła kontrolę w zakresie specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej w Składnicy w Resku. Kontrola została przeprowadzona w dniach 16-18.01.2023 r.
  3. Główny Inspektorat Farmaceutyczny przeprowadził inspekcję planową w trybie art.37at ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2301) w zakresie spełniania obowiązków wynikających z prawa farmaceutycznego przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej w Hurtowni Farmaceutycznej w Wąwale. Kontrola została przeprowadzona w dniach 25-27.01.2023 r.
  4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łobzie przeprowadził kontrolę obiektu użytkowego magazynu nr T-1, T-2 i T-3 w Składnicy w Resku. Kontrola została przeprowadzona w dniu 02.02.2023 r.
  5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadziła kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w Składnicy w Szepietowie. Kontrola została przeprowadzona w dniu 05.04.2023 r.
  6. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie przeprowadził kontrolę w zakresie przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych w Ośrodku w Rucianem-Nidzie. Kontrola została przeprowadzona w dniach 19.042023 r. i 19.05.2023 r.
  7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu przeprowadził kontrolę stanu sanitarno-higienicznego Ośrodka w Rucianem-Nidzie oraz przestrzegania zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 700). Kontrola została przeprowadzona w dniu 29.05.2023 r.
  8. Państwowa Straż Pożarna w Lublińcu przeprowadziła kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi w Składnicy w Lublińcu. Kontrola została przeprowadzona w dniu 01.06.2023 r.
  9. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu przeprowadziła kontrolę w zakresie specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej: Wewnętrzna Służba Ochrony w Składnicy w Strzałkowie. Kontrola została przeprowadzona w dniach 05-09.06.2023 r.
  10. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przeprowadziła kontrolę w zakresie oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, rozpoznania innych miejscowych zagrożeń, postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych , wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi w Składnicy w Ełku. Kontrola została przeprowadzona w dniach 11-17.07.2023 r.
  11. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowym Sączu dokonał oceny stanu sanitarnego zakładu obrotu żywnością w Składnicy w  Starym Sączu. Kontrola została przeprowadzona w dniu 12.07.2024 r.
  12. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świnoujściu przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – ocena przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 700) w Ośrodku w Świnoujściu. Kontrola została przeprowadzona w dniu 25.07.2023 r.
  13. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przeprowadziła kontrolę kompleksową planową specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej: Wewnętrznej Służby Ochrony w Składnicy w Ełku. Kontrola została przeprowadzona w dniach 7-9.08.2023 r.
  14. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świnoujściu przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, kontrolę sprawdzająca usunięcie nieprawidłowości zawartych w protokole kontroli. oraz, dokonała oceny przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 700 w Ośrodku w Świnoujściu. Kontrola została przeprowadzona w dniu 16.08.2023 r.
  15. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu przeprowadziła kontrolę postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 2065). wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi. Kontrola została przeprowadzona w dniu 17.08.2023 r.
  16. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przeprowadził kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących warunków obrotu żywnością w Składnicy w Resku. Kontrola została przeprowadzona w dniu 23.08.2023 r.
  17. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku przeprowadziła kontrolę kompleksową planową specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej: Wewnętrzna Służba Ochrony w Składnicy w Szepietowie. Kontrola została przeprowadzona w dniu 09.2023 r.
  18. Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu przeprowadziła kontrolę kompleksową planową specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej: Wewnętrzna Służba Ochrony w Składnicy w Komorowie. Kontrola została przeprowadzona w dniach 17-19.10.2023 r.
  19. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu przeprowadziła kontrolę postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 2065). wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi w Składnicy w Lublińcu. Kontrola została przeprowadzona w dniach 21-22.11.2023 r.

 

2022

  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy przeprowadził kontrolę stanu sanitarnego w oparciu o arkusz oceny zakładu w Składnicy w Lisowicach. Kontrola została przeprowadzona w dniu 22.02.2022 r.
  2. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie przeprowadziła kontrolę w zakresie specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej wewnętrznej służby ochrony w Składnicy w Niemcach. Kontrola została przeprowadzona w dniach 1-3.03.2022 r.
  3. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu przeprowadziła kontrolę w zakresie specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej wewnętrznej służby ochrony w Składnicy w Lisowicach. Kontrola została przeprowadzona w dniu 15.03.2022 r.
  4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łobzie przeprowadził kontrolę obiektu użytkowego magazynu nr T-1, T-2 i T-3 w Składnicy w Resku. Kontrola została przeprowadzona w dniu 07.04.2022 r.
  5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadziła kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń w Składnicy w Szepietowie. Kontrola została przeprowadzona w dniu 29.04.2022 r.
  6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu przeprowadził kontrolę w użytkowym obiekcie budowlanym, domkach letniskowych w Ośrodku w Rucianem-Nidzie. Kontrola została przeprowadzona w dniu 10.05.2022 r.
  7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy przeprowadził kontrolę sanitarno-higieniczną pomieszczeń do przechowywania żywności w Składnicy w Strzałkowie. Kontrola została przeprowadzona w dniu 3.06.2022 r.
  8. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w zakresie realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19 przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 21.02.2022 – 07.06.2022 r.
  9. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świnoujściu przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu sanitarno- higienicznego nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 276). Kontrola została przeprowadzona w dniu 23.06.2022 r.
  10. Państwowa Straż Pożarna w Legnicy przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i  fluorowanymi gazami cieplarnianymi, wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a  także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi w  Składnicy w Lisowicach. Kontrola została przeprowadzona w dniach 4-6.07.2022 r.
  11. Państwowa Straż Pożarna w Lublińcu przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych - kontrolę sprawdzającą wykonanie obowiązków nałożonych w  drodze decyzji administracyjnej. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi w Składnicy w Lublińcu. Kontrola została przeprowadzona w dniu 13.07.2022 r.
  12. Państwowa Straż Pożarna w Lublińcu przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi w Składnicy w Lublińcu. Kontrola została przeprowadzona w dniu 13.07.2022 r.
  13. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu przeprowadził kontrolę oceny stanu sanitarno-higienicznego oraz przestrzegania zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tj. Dz. U. z  2021 r. poz. 276) w Ośrodku w Rucianem-Nidzie. Kontrola została przeprowadzona w dniu 13.07.2022 r.
  14. Posłowie na Sejm RP przeprowadzili kontrolę poselską w siedzibie RARS. Kontrola została przeprowadzona w dniu 20.07.2022 r.
  15. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przeprowadziła kontrolę specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej wewnętrznej służby ochrony w Składnicy w  Zalesiu. Kontrola została przeprowadzona w dniach 17-24.08.2022 r.
  16. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przeprowadziła kontrolę specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej wewnętrznej służby ochrony w Składnicy w  Starym Sączu. Kontrola została przeprowadzona w dniach 25.08-2.09.2022 r.
  17. Posłowie na Sejm RP przeprowadzili kontrolę poselską w siedzibie RARS. Kontrola została przeprowadzona w dniu 07.09.2022 r.
  18. Posłowie na Sejm RP przeprowadzili kontrolę poselską w siedzibie RARS. Kontrola została przeprowadzona w dniu 15.09.2022 r.
  19. Posłowie na Sejm RP przeprowadzili kontrolę poselską w siedzibie RARS. Kontrola została przeprowadzona w dniu 29.09.2022 r.
  20. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy, przepisów dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 11,19,26.10; 4,22,23.11.2022 r.
  21. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku przeprowadziła kontrolę zasad i sposobu pełnienia ochrony przez kwalifikowanych pracowników ochrony WSO w Składnicy w  Szepietowie. Kontrola została przeprowadzona w dniach 15-22.11.2022 r.

 

2021

  1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach przeprowadził kontrolę sprawdzającą usunięcie uchybień wskazanych w Decyzji Nr 69/2020 z 25 marca 2020 r. w Składnicy w Kamienicy Królewskiej. Kontrola została przeprowadzona w dniu 15.03.2021 r.
  2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokim Mazowieckim przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w Składnicy w Szepietowie. Kontrola została przeprowadzona w dniu 22.03.2021 r.
  3. Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łobzie przeprowadził kontrolę obiektu użytkowego magazynu nr T-1, T-2 i T-3 w Składnicy w Resku. Kontrola została przeprowadzona w dniu 22.03.2021 r. Kontrola została przeprowadzona w dniu 30.03.2021 r.
  4. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w zakresie gospodarowania maskami ochronnymi przez ARM w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. w siedzibie ARM / RARS. Kontrola została przeprowadzona w dniach 09.10.2020-09.03.2021 r.
  5. Posłowie na Sejm RP przeprowadzili kontrolę poselską w siedzibie RARS. Kontrola została przeprowadzona w dniu 06.04.2021 r.
  6. Posłowie na Sejm RP przeprowadzili kontrolę poselską w siedzibie RARS. Kontrola została przeprowadzona w dniu 27.04.2021 r.
  7. Posłowie na Sejm RP przeprowadzili kontrolę poselską w siedzibie RARS. Kontrola została przeprowadzona w dniu 29.04.2021 r.
  8. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublińcu przeprowadził kontrolę robót termomodernizacyjnych w Składnicy w Lublińcu. Kontrola została przeprowadzona w dniu 07.05.2021 r.
  9. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej przeprowadził kontrolę przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych w Stacji Uzdatniania Wody w Składnicy w Komorowie. Kontrola została przeprowadzona w dniu 31.05.2021 r.
  10. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi przeprowadziła kontrolę w zakresie specjalistycznego uzbrojenia formacji ochronnej służby ochrony RARS w Składnicy w Wąwale. Kontrola została przeprowadzona w dniu 13.07.2021 r.
  11. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świnoujściu przeprowadziła kontrolę w zakresie: przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, oceny realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 w Polsce oraz oceny przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 276). w Ośrodku RARS w Świnoujściu. Kontrola została przeprowadzona w dniu 22.07.2021 r.
  12. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi przeprowadziła kontrolę w zakresie specjalistycznego uzbrojenia formacji ochronnej służby ochrony RARS w Składnicy w Leśmierzu. Kontrola została przeprowadzona w dniu 13.09.2021 r.
  13. Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Katowicach przeprowadziła kontrolę w zakresie przygotowania i działania odpowiedzialnych organów państwa, instytucji i służb w sytuacji zagrożeń i wystąpienia chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, lata 2019-2021 do dnia zakończenia kontroli. Kontrola została przeprowadzona w dniach 15.12.2020 – 17.06.2021 r.
  14. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu przeprowadziła kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego bazy noclegowej w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym w Rucianem-Nidzie. Kontrola została przeprowadzona w dniu 09.09.2021 r.
  15. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu przeprowadziła kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, postepowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi w Składnicy w Lublińcu. Kontrola została przeprowadzona w dniach 13-14.10.2021 r.
  16. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przeprowadziła kontrolę w zakresie specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej (WSO) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, postepowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi w Składnicy w Ełku. Kontrola została przeprowadzona w dniach 14-15.10.2021 r.
  17. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida przeprowadził kontrolę podatkową w zakresie podatku od nieruchomości w Ośrodku w Rucianem-Nidzie. Kontrola została przeprowadzona w dniach 03-04.11.2021 r.
  18. Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckim przeprowadził kontrolę w zakresie bezpieczeństwa żywności w Składnicy w Szepietowie. Kontrola została przeprowadzona w dniu 05.11.2021 r.
  19. Archiwum Akt Nowych przeprowadziło kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Kontrola została przeprowadzona w dniach 17-19.11.2021 r.
  20. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku przeprowadziła kontrolę w zakresie wewnętrznej służby ochrony (WSO) w Składnicy w Szepietowie. Kontrola została przeprowadzona w dniach 07-10.12.2021 r.

Agencja Rezerw Materiałowych

2020

 1. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach przeprowadził kontrolę w związku z wnioskiem dotyczącym wyrażenia zgody na pracę w pomieszczeniach Składnicy oświetlonych wyłącznie światłem elektrycznym. Kontrola została przeprowadzona w dniu 7.01.2020 r.
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego zakładu obrotu żywnością. Kontrola została przeprowadzona w dniu 9.01.2020 r.
 3. Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Ełku przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym BHP. Kontrola została przeprowadzona w dniach 21-29.01.2020 r.
 4. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 4-5.02.2020 r.
 5. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 11-12.02.2020 r.
 6. Państwowa Inspekcja Pracy w Krakowie przeprowadziła kontrolę w związku ze złożonym wnioskiem. Kontrola została przeprowadzona w dniach 11.02-01.03.2020 r.
 7. Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadziła kontrolę dotyczącą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 21.02.2020 r.
 8. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 13-24.03.2020 r.
 9. Posłowie na Sejm RP przeprowadzili kontrolę poselską w Ełku. Kontrola została przeprowadzona w dniu 1.04.2020 r.
 10. Posłowie na Sejm RP przeprowadzili kontrolę poselską w Lisowicach. Kontrola została przeprowadzona w dniu 1.04.2020 r.
 11. Posłowie na Sejm RP przeprowadzili kontrolę poselską w Kamienicy Królewskiej. Kontrola została przeprowadzona w dniu 1.04.2020 r.
 12. Posłowie na Sejm RP przeprowadzili kontrolę poselską w Warszawie. Kontrola została przeprowadzona w dniu 5.05.2020 r.
 13. Posłowie na Sejm RP przeprowadzili kontrolę poselską w Warszawie. Kontrola została przeprowadzona w dniu 19.05.2020 r.
 14. Posłowie na Sejm RP przeprowadzili kontrolę poselską w Warszawie. Kontrola została przeprowadzona w dniu 12.06.2020 r.
 15. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świnoujściu przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości. Kontrola została przeprowadzona w dniu 17.06.2020 r.
 16. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przeprowadziła kontrolę specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej (WSO) w Składnicy w Starym Sączu obejmującą całokształt zagadnień związanych z ochroną m.in.  w zakresie przestrzegania przepisów prawa. Kontrola została przeprowadzona w dniach 14-24.07.2020 r.
 17. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przeprowadziła kontrolę specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej (WSO) w Składnicy w Zalesiu obejmującą całokształt zagadnień związanych z ochroną m.in. w zakresie przestrzegania przepisów prawa. Kontrola została przeprowadzona w dniach 14-24.07.2020 r.
 18. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku przeprowadził kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne przy świadczeniu usług hotelarskich w Ośrodku wypoczynkowym w Giżycku. Kontrola została przeprowadzana w dniu 27.08.2020 r.
 19. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku przeprowadziła kontrolę specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej (WSO) w Składnicy w Szepietowie obejmującą całokształt zagadnień związanych z ochroną m.in. w zakresie przestrzegania przepisów prawa. Kontrola została przeprowadzona w dniach 15-22.10.2020 r.
 20. Powiatowy Inspektor Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej przeprowadził  kontrolę magazynowania produktów pochodzenia zwierzęcego bez wymogów temperaturowych w Składnicy w Komorowie. Kontrola została przeprowadzona w dniu 26.10.2020 r.
 21. Poseł na Sejm RP przeprowadził kontrolę poselską stanów magazynowych medycznych urządzeń wspomagających lub zastępujących mięśnie pacjenta w wykonaniu pracy oddechowej tzw. respiratorów oraz medycznych środków ochrony osobistej w Składnicy w Kamienicy Królewskiej. Kontrola została przeprowadzona w dniu 13.11.2020 r.
 22. Posłanka na Sejm RP przeprowadziła kontrolę poselską stanów magazynowych medycznych urządzeń wspomagających lub zastępujących mięśnie pacjenta w wykonaniu pracy oddechowej tzw. respiratorów oraz medycznych środków ochrony osobistej w Składnicy w Ełku. Kontrola została przeprowadzona w dniu 17.11.2020 r.
 23. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przeprowadziła kontrolę budynku ujęcia wody do celów ochrony przeciwpożarowej oraz pompowni przeciwpożarowej w Składnicy w Ełku. Zakres czynności dotyczył m.in. kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, oceny zgodności wykonania obiektu budowalnego z projektem budowalnym, rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Kontrola została przeprowadzona w dniu 18.12.2020 r.

2019

 1. Ministerstwo Energii przeprowadziło kontrolę dotyczącą wykonania przez ARM wybranych zadań określonych w art. 27 ustawy o rezerwach strategicznych w 2017 roku oraz bezpieczeństwo teleinformatyczne Agencji. Kontrola została przeprowadzona w dniach 12.12.2018–29.03.2019 r.
 2. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 21–25.01.2019 r.
 3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim przeprowadził kontrolę w zakresie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 22.01.2019 r.
 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie przeprowadził kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie obrotu żywnością. Kontrola została przeprowadzona w dniu 14.02.2019 r.
 5. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Łodzi przeprowadził kontrolę spełnienia warunków autoryzacji magazynu. Kontrola została przeprowadzona w dniu 07.03.2019 r.
 6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu pobrał próbki wody. Pobór został przeprowadzony w dniu 19.03.2019 r.
 7. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 20.03.2019 r .
 8. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu państwa i związanym z nią wykorzystaniem dotacji budżetowych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 11.02–29.03.2019 r.
 9. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu przeprowadziła kontrolę sprawdzającą wykonanie zaleceń. Kontrola została przeprowadzona w dniu 24.04.2019 r.
 10. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu przeprowadziła kontrolę stanu sanitarnego-higienicznego bazy noclegowej. Kontrola została przeprowadzona w dniu 24.04.2019 r.
 11. Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Krakowie przeprowadziło czynności analityczno-informacyjne dotyczące zamówień publicznych realizowanych w Składnicy. Kontrola została przeprowadzona w dniu 25.04.2019 r.
 12. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy przeprowadził kontrolę stanu sanitarnego w oparciu o arkusz oceny zakładu. Kontrola została przeprowadzona w dniu 13.05.2019 r.
 13. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej przeprowadziła kontrolę przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych stacji uzdatniania wody. Kontrola została przeprowadzona w dniu 21.05.2019 r.
 14. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne przy świadczeniu usług hotelarskich. Kontrola została przeprowadzona w dniu 7.06.2019 r.
 15. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu przeprowadził kontrolę obiektów w użytkowaniu. Kontrola została przeprowadzona w dniu 11.06.2019 r.
 16. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu przeprowadził kontrolę dotyczącą oceny stanu sanitarnego zakładu obrotu żywnością. Kontrola została przeprowadzona w dniu 12.07.2019 r.
 17. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu przeprowadził kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 17.07.2019 r.
 18. Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 23.07.2019 r.
 19. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie przeprowadziła kontrolę prawnej ochrony pracy. Kontrola została przeprowadzona w dniach 27.06–17.07.2019 r.
 20. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej przeprowadził kontrolę kompleksową zakładu w zakresie bezpieczeństwa żywności. Kontrola została przeprowadzona w dniu 30.09.2019 r.
 21. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie przeprowadziła kontrolę prawnej ochrony pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy. Kontrola została przeprowadzona w dniach 08–30.10.2019 r.
 22. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie przeprowadził kontrolę dotyczącą oceny stanu sanitarno-higienicznego. Kontrola została przeprowadzona w dniu 24.10.2019 r.
 23. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach przeprowadził kontrolę dotyczącą oceny stanu sanitarnego zakładu obrotu żywnością. Kontrola została przeprowadzona w dniu 04.11.2019 r.
 24. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku przeprowadziła kontrolę dotyczącą przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 15–22.11.2019 r.
 25. Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubartowie przeprowadził kontrolę dotyczącą magazynowania produktów pochodzenia zwierzęcego. Kontrola została przeprowadzona w dniu 29.11.2019 r.
 26. Archiwum Akt Nowych w Warszawie przeprowadziło kontrolę przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Kontrola została przeprowadzona w dniach 26-28.11.2019 r.
 27. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach przeprowadził kontrolę magazynowania produktów pochodzenia zwierzęcego. Kontrola została przeprowadzona w dniach 29.11- 6.12.2019 r.
 28. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów prawa, w tym BHP. Kontrola została przeprowadzona w dniach 3-10.12.2019 r.
 29. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach przeprowadził kontrolę stanu sanitarnego zakładu obrotu żywnością. Kontrola została przeprowadzona w dniu 12.12.2019 r.
 30. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów prawa, w tym BHP. Kontrola została przeprowadzona w dniach 9-16.12.2019 r.

2018

 1. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 8-9.01.2018 r.
 2. Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu przeprowadził kontrolę w zakresie składowania produktów pochodzenia zwierzęcego. Kontrola została przeprowadzona w dniu 23.01.2018 r.
 3. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 5 i 9.02.2018 r.
 4. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 16.03.2018 r.
 5. Sądeckie Wodociągi Spółka z o.o. w Nowym Sączu przeprowadziły kontrolę kanalizacji sanitarnej wraz z wodami opadowymi. Kontrola została przeprowadzona w dniu 16.03.2018 r.
 6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu pobrał próbki wody. Pobór został przeprowadzony 19.03.2018 r.
 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Sokołowie Podlaskim przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 16.05.2018 r.
 8. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Giżycku przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 16.05.2018 r.
 9. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu przeprowadziła kontrolę dot. oceny stanu sanitarno-higienicznego bazy noclegowej. Kontrola została przeprowadzona w dniu 25.04.2018 r.
 10. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim przeprowadziła kontrolę sanitarną w przedmiocie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno-zdrowotne w środowisku pracy. Kontrola została przeprowadzona w dniach 22-24.05.2018 r.
 11. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Szczecinie przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 24.05.2018 r.
 12. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie przeprowadził kontrolę Interwencyjnego zakupu i sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku. Kontrola została przeprowadzona w dniach 04.04-28.05.2018.
 13. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 25.04.2018 r.
 14. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Lublinie przeprowadziło kontrolę  gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 10.05-28.06.2018 r.
 15. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów pracy, w tym BHP. Kontrola została przeprowadzona w dniach 18.05-17.06.2018 r.
 16. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 11-12.06.2018 r.
 17. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Ostrołęce przeprowadziło kontrolę  gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 13-15.06.2018 r.
 18. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 19-20.06.2018 r.
 19. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Giżycku przeprowadziło kontrolę  gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 29.06.2018 r.
 20. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu przeprowadził kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 02.07.2018 r.
 21. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 3-4.07.2018 r.
 22. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 02.08.2018 r.
 23. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Giżycku przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 11.07.-09.08.2018 r.
 24. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 20-21.08.2018 r.
 25. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Lublinie przeprowadziło kontrolę  gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 22.08.2018 r.
 26. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 20-31.08.2018 r.
 27. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 10.08.2018 r.
 28. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Sokołowie Podlaskim przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 10.09.2018 r.
 29. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie przeprowadził kontrolę podstawową w zakresie stanu sanitarno-technicznego bazy noclegowej. Kontrola została przeprowadzona w dniu 25.09.2018 r.
 30. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Ostrołęce przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 23.07-11.08.2018 r.
 31. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie przeprowadził kontrole dotyczącą zatwierdzenia zakładu oraz wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Kontrola została przeprowadzona w dniu 01.10.2018 r.
 32. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku przeprowadził kontrolę przestrzegania przepisów prawa żywnościowego podczas przechowywania żywności. Kontrola została przeprowadzona w dniu 05.10.2018 r.
 33. Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniu 11.10.2018 r.
 34. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 11.10.2018 r.
 35. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 24.10.2018 r.
 36. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim przeprowadziło kontrolę  gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 22.10.2018 r.
 37. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach przeprowadziło kontrolę  gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 17.10.2018 r.
 38. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach przeprowadziło kontrolę  gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 13.04. – 23.10.2018 r.
 39. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach przeprowadziło kontrolę  gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 08.09. – 23.10.2018 r.
 40. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Ostrołęce przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 22.10 – 07.11.2018 r.
 41. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 06.11.2018 r.
 42. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 06.11.2018 r.
 43. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lubinie przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 21.11.2018 r.
 44. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu pobrał próbki wody. Pobór został przeprowadzony 06.11.2018 r.
 45. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu przeprowadził kontrolę sanitarną kompleksową spełniania wymagań higienicznych i zdrowotnych zakładu obrotu żywnością. Kontrola przeprowadzona w dniu 06.11.2018 r.
 46. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniu 13.11.2018 r.
 47. Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubartowie przeprowadził kontrolę działalności magazynowania produktów pochodzenia zwierzęcego przechowywanych w magazynach ARM. Kontrola została przeprowadzona w dniu 21.11.2018 r.
 48. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 30.11.2018 r.
 49. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie przeprowadził kontrolę użytkowanego obiektu budowlanego. Kontrola została przeprowadzona w dniu 18.12.2018 r.
 50. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 11-12.12.2018 r.
 51. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach przeprowadziło kontrolę  gospodarowania wodami dotyczącą przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 04.12.2018-29.01.2019 r.

2017

 1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 14.03.2017 r.
 2. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniu 14.03.2017 r.
 3. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniu 21.03.2017 r.
 4. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu przeprowadziło kontrolę przestrzegania zasad ochrony środowiska w zakresie gospodarki wodnej – przegląd ustaleń pozwoleń wodno-prawnych, a także realizacji tych pozwoleń zgodnie z ustawą Prawo wodne. Kontrola została przeprowadzona w dniu 24.03.2017 r.
 5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 29.03.2017 r.
 6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy przeprowadził urzędową kontrolę żywności w zakresie oceny: stanu techniczno-sanitarnego zakładu, higieny dystrybucji i sprzedaży, zarządzania zakładem, kontroli wewnętrznej oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności – w tym sprawdzenia i oceny prawidłowości prowadzenia dokumentacji i zapisów. Kontrola została przeprowadzona 30.03.2017 r.
 7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu przeprowadził kontrolę stanu sanitarno-technicznego obiektu przed sezonem letnim. Kontrola została przeprowadzona 28.04.2017 r.
 8. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu przeprowadził kontrolę obiektów w użytkowaniu. Kontrola została przeprowadzona 30.05.2017 r.
 9. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie przeprowadził kontrolę prawnej ochrony pracy, w tym BHP. Kontrola została przeprowadzona w dniach 6, 7, 8.06.2017 r.
 10. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świeciu przeprowadził kontrolę obiektu w użytkowaniu. Kontrola została przeprowadzona 20.06.2017 r.
 11. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 21-30.06.2017 r.
 12. Ministerstwo Energii przeprowadziło kontrolę wykonania zadań obronnych w ARM. Kontrola została przeprowadzona w dniach 25–28.07.2017 r.
 13. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu przeprowadził kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 18.07 – 08.09.2017 r.
 14. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 11.08.2017 r.
 15. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 17–25.08.2017 r.
 16. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie przeprowadził kontrolę przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Kontrola odbyła się w dniach 21–29.08.2017 r.
 17. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 13–20.09.2017 r.
 18. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu przeprowadziła kontrolę urządzeń do poboru i uzdatniania wody. Kontrola została przeprowadzona w dniu 18.09.2017 r.
 19. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi. Kontrola została przeprowadzona w  dniach 26–27.09.2017 r.
 20. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniu 25.10.2017 r.
 21. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu przeprowadziła kontrolę urządzeń do poboru i uzdatniania wody. Kontrola została przeprowadzona w dniu 08.11.2017 r.
 22. Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubartowie przeprowadził kontrolę działalności magazynowania produktów pochodzenia zwierzęcego. Kontrola została przeprowadzona w dniu 15.11.2017 r.
 23. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniu 28.11.2017 r.
 24. Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach przeprowadził kontrolę spełniania warunków weterynaryjnych dla magazynowania produktów pochodzenia zwierzęcego. Kontrola została przeprowadzona w dniach 07-11.12.2017 r.

2016

 1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 22.03.2016 r.
 2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadził kontrolę obiektów w użytkowaniu. Kontrola została przeprowadzona w dniu 01.04.2016 r.
 3. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 05-13.05.2016 r.
 4. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 10-13.05.2016 r.
 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu przeprowadził kontrolę dotyczącą oceny stanu sanitarnego zakładu obrotu żywnością. Kontrola została przeprowadzona w dniu 10.05.2016 r.
 6. Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniu 13.05.2016 r.
 7. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 06.06.2016 r.
 8. Ministerstwo Energii przeprowadziło kontrolę prawidłowości wykonania przez ARM wybranych zadań określonych w art. 27 ustawy o rezerwach strategicznych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 23.05.-07.06.2016 r.
 9. Archiwum Akt Nowych przeprowadziło kontrolę przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Kontrola została przeprowadzona w dniach 06 – 21.06.2016 r.
 10. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 11-13.07.2016 r.
 11. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę dot. zarządzania zapasami ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego. Kontrola została przeprowadzona w dniach 05.05.-08.07.2016 r.  wystapienie pokontrolne (rozmiar: 273.06kB)
 12. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 05-06.09.2016 r.
 13. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach przeprowadził kontrolę w celu uzyskania decyzji o zatwierdzeniu zakładu i wpis do rejestru. Kontrola została przeprowadzona w dniu 08.09.2016 r.
 14. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 12-16.09.2016 r.
 15. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola został przeprowadzona w dniach 07-10.11.2016 r.
 16. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 07-09.11.2016 r.
 17. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubartowie przeprowadził kontrolę działalności magazynowania produktów pochodzenia zwierzęcego. Kontrola została przeprowadzona w dniu 24.11.2016 r.
 18. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 05-06.12.2016 r.
 19. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 05-07.12.2016 r.
 20. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lubartowie przeprowadził kontrolę obiektów w użytkowaniu. Kontrola została przeprowadzona w dniu 20.12.2016 r.

2015

 1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 17.03.2015 r.
 2. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 08-09.04.2015 r.
 3. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 13-17.04.2015 r.
 4. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wykonania przez ARM w 2014 r. planu finansowego. Kontrola została przeprowadzona w dniach 10.02-17.04.2015 r. wystąpienie pokontrolne 1 (rozmiar: 859.83 kB)
 5. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniu 20.04.2015 r.
 6. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 13-24.04.2015 r. 
 7. Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniu 27.05.2015 r.
 8. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 16.06.2015 r.
 9. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu przeprowadził kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne. Kontrola została przeprowadzona w dniu 01.07.2015 r.
 10. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę Gospodarowania rezerwami strategicznymi. Kontrola została przeprowadzona w dniach 06.05–10.07.2015 r. wystąpienie pokontrolne 2 (rozmiar: 811.67 kB)
 11. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy przeprowadził kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne. Kontrola została przeprowadzona w dniu 26.08.2015 r.
 12. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie przeprowadził kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne. Kontrola została przeprowadzona w dniu 31.08.2015 r.
 13. Państwowa Inspekcja Pracy w Warszawie przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów prawa. Kontrola została przeprowadzona w dniach 31.08; 8,9.09.2015 r.
 14. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 04-11.09.2015 r.
 15. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu przeprowadził kontrolę dotyczącą spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 16.11.2015 r.
 16. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 23-27.11.2015 r.
 17. Agencja Rynku Rolnego przeprowadziła kontrolę spełnienia warunków autoryzacji przez magazyny. Kontrola została przeprowadzona w terminach: 01.12; 03.12; 02-04.12.2015 r.

2014

 1. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wykonania przez ARM w 2013 r. planu finansowego oraz realizacji programów współfinansowanych środkami UE. Kontrola została przeprowadzona w dniach 17.01.-04.04.2014 r. wystąpienie pokontrolne (rozmiar: 734.04 kB)
 2. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniu 11.02.2014 r.
 3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 25.03.2014 r.
 4. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 02.06.-03.06.2014 r.
 5. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 02.06.-04.06.2014 r.
 6. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniu 02.07.2014 r.
 7. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 18.07.-25.07.2014 r.
 8. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim przeprowadził kontrolę pomieszczeń hurtowni farmaceutycznej. Kontrola została przeprowadzona w dniu 12.08.2014 r.
 9. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 19.08.-26.08.2014 r.
 10. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie przeprowadził kontrolę podstawową w zakresie sanitarno-technicznym obiektu. Kontrola została przeprowadzona w dniu 03.09.2014 r.
 11. Komenda Wojewódzka Policji w Ełku przeprowadziła kontrolę wymagań technicznych magazynu broni oraz sposobu zabezpieczeń broni i amunicji. Kontrola została przeprowadzona w dniu 09.09.2014 r.
 12. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym, rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Kontrola została przeprowadzona w dniach 15.09.-17.09.2014 r.
 13. Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę stanów magazynowych cukru. Kontrola została przeprowadzona w dniu 18.09.2014 r.
 14. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi przeprowadził kontrolę doraźną obejmującą oględziny lokalu wskazanego na hurtownię farmaceutyczną. Kontrola została przeprowadzona w dniu 01.10.2014 r.
 15. Państwowa Inspekcja Pracy w Łodzi przeprowadziła kontrolę dot. sprawdzenia środków prawnych wydanych podczas poprzedniej kontroli. Kontrola została przeprowadzona w dniach 09.10.-13.10.2014 r.
 16. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniu 20.10.2014 r.
 17. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach przeprowadził kontrolę sanitarną magazynu cukru odnoszącą się do spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 24.11.2014 r.

2013

 1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów p.poż. oraz rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w budynkach ośrodka wypoczynkowego. Kontrola została przeprowadzona w dniu 18.01.2013 r.
 2. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wykonania przez ARM w 2012 r. planów: finansowego
  i rzeczowego rezerw strategicznych oraz zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 28.01-05.04.2013 r. wystąpienie pokontrolne (rozmiar: 926.24)
 3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej przeprowadził kontrolę robót budowlanych/obiektu budowlanego. Kontrola została przeprowadzona w dniu 11.02.2013 r.
 4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łobzie przeprowadził kontrolę stanu technicznego sprawności elementów budynku budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Kontrola została przeprowadzona w dniu 14.02.2013 r.
 5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 06.03.2013 r.
 6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu przeprowadził kontrolę zimowego utrzymania obiektów magazynowych w związku z dużym opadem śniegu. Kontrola została przeprowadzona
  w dniu 19.03.2013 r.
 7. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 24.04-25.04.2013 r.
 8. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie przeprowadził kontrolę dot. prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku VAT przed dokonaniem zwrotu za II 2013 r. Aktualność danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym. Kontrola została przeprowadzona w dniach 24.04-17.05.2013 r. protokół kontroli podatkowej (rozmiar: 2.23 MB)
 9. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu przeprowadził kontrolę sanitarną kompleksową dotyczącą spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych zakładu obrotu żywnością. Kontrola została przeprowadzona w dniu 28.05.2013 r.
 10. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 03.06-05.06.2013 r.
 11. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kartuzach przeprowadził kontrolę przestrzegania przepisów prawa budowlanego. Kontrola została przeprowadzona w dniu 07.06.2013 r.
 12. Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniu 14.06.2013 r.
 13. Archiwum Akt Nowych przeprowadziło kontrolę ogólną archiwum zakładowego. Kontrola została przeprowadzona w dniu 19.06.2013 r.
 14. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 01.07-08.07.2013 r.
 15. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów p.poż. oraz rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Kontrola została przeprowadzona w dniu 03.07.2013 r.
 16. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniu 17.07.2013 r.
 17. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 25.07-31.07.2013 r.
 18. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku przeprowadził kontrolę dot. przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska w zakresie eksploatacji zakładowej oczyszczalni ścieków. Kontrola została przeprowadzona w dniach 28.08-06.09.2013 r.
 19. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniu 03.09.2013 r.
 20. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę problemową dotyczącą prawidłowości wykonania przez ARM zadań określonych w art. 27 ustawy o rezerwach strategicznych w 2012 roku. Kontrola została przeprowadzona w dniach 26.09-04.10.2013 r.
 21. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat w Łodzi przeprowadziła kontrolę dot. prawnej ochrona pracy, w tym BHP; przepisy dot. legalności zatrudnienia; ewidencja pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Kontrola została przeprowadzona w dniach 15.10-30.10.2013 r.
 22. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim przeprowadził kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno-zdrowotne w środowisku pracy. Kontrola została przeprowadzona w dniu 15.10.2013 r.
 23. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 28.10-29.10.2013 r.
 24. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu przeprowadziła kontrolę sprawdzającą wykonanie obowiązków zawartych w decyzji administracyjnej. Kontrola została przeprowadzona w dniu 07.11.2013 r.
 25. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach przeprowadziła kontrolę wykonania obowiązku wymienionego w decyzji administracyjnej. Kontrola została przeprowadzona w dniu 13.11.2013 r.
 26. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kartuzach przeprowadził kontrolę wykonania obowiązku wymienionego w postanowieniu. Kontrola została przeprowadzona w dniu 18.12.2013 r.

2012

 1. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wykonania przez ARM w 2011 r. planów: finansowego i rzeczowego rezerw strategicznych oraz zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 12.01.-03.04.2012 r.  Protokół z kontroli 1 część (rozmiar: 22.92 MB),  2 część (rozmiar: 22.49), wystąpienie pokontrolne (rozmiar: 1.38).
 2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów p.poż., kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji nr 12/11 z dnia 25.03.2011 r. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. Kontrola została przeprowadzona w dniu 20.02.2012 r.
 3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łobzie przeprowadził kontrolę obiektu magazynu T-1, T-2, T-3. Kontrola została przeprowadzona w dniu 23.02.2012 r.
 4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 14.03.2012 r.
 5. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie przeprowadził kontrolę prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa z tytułu VAT za miesiąc grudzień 2011 – kontrola związana z wykazaniem kwoty zwrotu VAT oraz prawidłowość ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 19.03.-02.04.2012 r. protokół z kontroli (rozmiar: 17.36).
 6. Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło przegląd dokumentów związanych z gospodarowaniem przez ARM rezerwami strategicznymi – czynności analityczno– informacyjne. Przegląd został przeprowadzony w dniach 24.04.-27.12.2012 r.
 7. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w budynkach ośrodka wypoczynkowego. Kontrola została przeprowadzona w dniu 14.05.2012 r.
 8. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 22.05.-25.05.2012 r.
 9. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu przeprowadził kontrolę warunków sanitarnych i obowiązujących przepisów żywienia. Kontrola została przeprowadzona w dniu 26.06.2012 r.
 10. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu przeprowadził kontrolę stanu sanitarno–porządkowego i technicznego pomieszczeń obiektu. Kontrola została przeprowadzona w dniu 18.07.2012 r.
 11. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ochrona informacji niejawnych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 21.08.2012 r.
 12. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 06.08.-14.08.2012 r.
 13. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 22.08.-31.08.2012 r.
 14. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 01.10.-10.10.2012 r.
 15. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 15.10.-19.10.2012 r.
 16. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Konsultacje związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym. Konsultacje przeprowadzone w dniu 07.11.2012 r.
 17. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniu 22.11.2012 r.
 18. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie przeprowadził kontrolę: prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 26.11.-11.12.2012 r.
 19. Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło kontrolę rozporządzania przez ARM mieniem publicznym w tym tworzenia, przechowywania, udostępniania, likwidacji wybranych rezerw strategicznych oraz określonych przepisami prawa procedur zakupu, integracji i wdrożenia systemu informatycznego klasy ARP. Kontrola została przeprowadzona w dniach 28.11.2012 r.-28.08.2013 r.

2011

  1. Kontrola podatkowa dot. zasadności zwrotu VAT za miesiąc luty 2011 r.

   Protokół kontroli (1 z 3 części)

   Protokół kontroli (2 z 3 części)

   Protokół kontroli (3 z 3 części)

  2. Kontrola NIK wykonania w 2010 r. planów: finansowego ARM, rzeczowego rezerw państwowych i rzeczowo-finansowego zapasów państwowych

   Protokół kontroli (1 z 5 części)

   Protokół kontroli (2 z 5 części)

   Protokół kontroli (3 z 5 części)

   Protokół kontroli (4 z 5 części)

   Protokół kontroli (5 z 5 części)

   wystąpienie pokontrolne z dnia 04 kwietnia 2011 r.

  3. Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w dniach 09-10.11.2011 r. Protokół z kontroli

2010

 1. Kontrola wykonania planów - finansowego, rzeczowego rezerw państwowych i rzeczowo-finansowego zapasów państwowych w 2009 r.

  Protokół z kontroli (rozmiar: 5,42 MB) 

  Wystąpienie pokontrolne
  (rozmiar: 1,11 MB)

  Uchwała dot. zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego oraz postanowienia Prezesa NIK (rozmiar: 1,24 MB)

  Pismo przewodnie oraz wystąpienie pokontrolne - tekst ujednolicony (rozmiar: 892,94 kB)

 2. Kontrola ogólna archiwum zakładowego

  Protokół z kontroli (rozmiar: 1,05 MB)

  Pismo do protokołu kontroli (rozmiar: 539,49 kB)
 3. Kontrola realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. Notka urzędowa z kontroli (rozmiar: 353,53 kB)

 4. Kontrola w zakresie realizacji przez wybrane podmioty publiczne zadań w zakresie komunikacji elektronicznej oraz prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

  Protokół z kontroli (1 z 2 części) (rozmiar: 6,37 MB)

  Protokół z kontroli (2 z 2 części) (rozmiar: 972,94 kB)
  Wystąpienie pokontrolne (rozmiar: 966,11 kB)
Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (17.11.2014)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (07.03.2024)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza